distrikt

Avdeling østfold


Velkommen til Norsk Terrier Klub avdeling Østfold

En distriktsavdeling i Norsk Terrier Klub
-  som ønsker å skape ett aktivt og trivlig terriermiljø
-  som omfatter 357 medlemmer i Norsk Terrier Klub 

Vår e-postadresse: ostfold@norskterrierklub.no

 

TRIMMEDAGER
15. februar - 14. mars
Vi trimmer i Detroit Car Clubs lokaler i Edvard Strands vei 46, 1734 Hafslundsøy (Sarpsborg).
Påmelding og nærmere opplysninger:
Turid Kock, tukock@online.notlf. 48055760.

 

RINGTRENING
22. februar - 7. mars  kl. 18:00
Vi trener i Detroit Car Clubs lokaler i Edvard Strands vei 46, 1734 Hafslundsøy (Sarpsborg).
Ingen påmelding. Treningen er gratis for Norsk Terrier Klubs medlemmer. Husk innesko!
Nærmere opplysninger: 
Anita Tanke, anitatanke@gmail.com, tlf. 91745488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYE ARTIKLER