distrikt

Avdeling østfold


Velkommen til Norsk Terrier Klub avdeling Østfold

-  en distriktsavdeling i Norsk Terrier Klub
-  som ønsker å skape ett aktivt og trivlig terriermiljø
-  som omfatter 398 medlemmer i Norsk Terrier Klub 

Vår e-postadresse: ostfold@norskterrierklub.no

Medlemsmøte

Tirsdag 17. februar 2015 kl. 19:00.

Sted: Forsamlingslokalet Solheim, Rolvsøyveien 356, Rolvsøy.
          Parkering på motsatt side av veien.

Mattilsynet vil informere om reglene for hundehold og reising med hund.

Velkommen!

 

Resultater fra LP-stevnet 10. og 11. januar 2015
 

 

NYE ARTIKLER