distrikt

Avdeling østfold


Velkommen til Norsk Terrier Klub avdeling Østfold

-  en distriktsavdeling i Norsk Terrier Klub
-  som ønsker å skape ett aktivt og trivlig terriermiljø
-  som omfatter 398 medlemmer i Norsk Terrier Klub 

Vår e-postadresse: ostfold@norskterrierklub.no

Trimmekurset avlyses på grunn av for få påmeldte 

 

Resultater fra LP-stevnet 10. og 11. januar 2015
 

 

NYE ARTIKLER