distrikt

Avdeling østfold

 

Vi trenger deg til vårt nye styre!

Forslag til valgkomite må være dem i hende senest 1 November.

Forslag på forespurte kandidater sendes:

Heidi Haugen, Tærudstien 31, 2020 Skedsmokorset, tlf: 90099745

Avdelingen trenger: Ny Leder samt 3 styremedlemer

ÅRSMØTE 2014: 29 NOVEMBER 

 

PÅ ALLE AKTIVITETER I AVDELINGENS REGI HAR TERRIERE (GR. 3) FORTRINNSRETT.

Forslag sendes til therese@bluekerry.net .

HUSK Å SPØRRE DEN DU VIL FORESLÅ FØR DU SENDER INN FORSLAG!

Adressen for avdelingens møter er:

 FORSAMLINGSLOKALET SOLHEIM

ROLVSØYVN. 356, 1663 ROLVSØY

 

Når det gjelder adkomst/parkering på Solheim, så ligger parkeringsplassen rett over veien, så man må krysse RV109.

Innbetalinger

Skal du sette inn penger på avdelingens konto?

Merk da innbetalingen med følgende adresse:

NTK avd. Østfold

c/o Inga Buurskov  

Løkkebergveien 37, 1792 Tistedal 

Konto: 1503 17 53918 og merk innbetalingen med aktuell aktivitet

 

NYE ARTIKLER