distrikt

Avdeling østfold


Velkommen til Norsk Terrier Klub avdeling Østfold

-  en distriktsavdeling i Norsk Terrier Klub
-  som ønsker å skape ett aktivt og trivlig terriermiljø
-  som omfatter 287 medlemmer i Norsk Terrier Klub 

Vår e-postadresse: ostfold@norskterrierklub.no

MEDLEMSMØTE!

Mandag 8. juni kl. 19:00 i Detroit Car Club, Edvard Strands vei 46, 1734 Hafslundsøy. 

Turid Kock vil informere om aktiviteten "Smeller - hundesporten for alle som liker nesearbeid". 

 

 

 

 


 

 

NYE ARTIKLER