distrikt

Avdeling østfold


Velkommen til Norsk Terrier Klub avdeling Østfold

-  en distriktsavdeling i Norsk Terrier Klub
-  som ønsker å skape ett aktivt og trivlig terriermiljø
-  som omfatter 347 medlemmer i Norsk Terrier Klub 

Vår e-postadresse: ostfold@norskterrierklub.no

RINGTRENING!

Vi starter opp mandag 31.august kl. 18 - kl. 20, utendørs, ved Detroit Car Club, Edvard Strands vei 46, 1734 Hafslundsøy (Sarpsborg).

Pris: kr. 30 per handler.

Vi vil fortsette følgende mandager ut over høsten (innendørs): 
28. september, 12. oktober og 26. oktober.

Velkommen!

 

ÅRSMØTET - VALG!

Om mindre en tre måneder skal vi ha årsmøtet med valg i avdelingen vår. For å kunne fortsette som en aktiv avdeling i Norsk Terrier Klub, trenger vi medlemmer som vil engasjere seg i planleggingen og gjennomføringen av ulike terrieraktiviteter.

Har du selv lyst til å være med “på laget” eller har forslag på kandidater til de ulike verv i styret (styremedlemmer, varamedlemmer, medlemmer i valgkomiteen osv.), ta kontakt med valgkomiteen ved Turid Kock, e-post: tukock@online.no.

 

NYE ARTIKLER