distrikt

Avdeling østfold


Velkommen til Norsk Terrier Klub avdeling Østfold

-  en distriktsavdeling i Norsk Terrier Klub
-  som ønsker å skape ett aktivt og trivlig terriermiljø
-  som omfatter 398 medlemmer i Norsk Terrier Klub 

Vi avholder lydighetsprøve i januar!
 

 

NYE ARTIKLER