distrikt

Avdeling østfold


Velkommen til Norsk Terrier Klub avdeling Østfold

En distriktsavdeling i Norsk Terrier Klub
-  som ønsker å skape ett aktivt og trivlig terriermiljø
-  som omfatter 350 medlemmer i Norsk Terrier Klub 

Vår e-postadresse: ostfold@norskterrierklub.no

 


UTSTILLINGER - Lørdag 6. og søndag 7. august