distrikt

Avdeling østfold


Velkommen til Norsk Terrier Klub avdeling Østfold

-  en distriktsavdeling i Norsk Terrier Klub
-  som ønsker å skape ett aktivt og trivlig terriermiljø
-  som omfatter 287 medlemmer i Norsk Terrier Klub 

Vår e-postadresse: ostfold@norskterrierklub.no

 


 

 

NYE ARTIKLER