Meny 

 

Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier.


 Velkommen til Rasegruppen for Staffordshire Bull Terrier's Webside.


På disse sidene vi du kunne finne oppdatert informasjon om hva som skjer iløpet av året. I menyen til venstre vil du se flere kategorier som inneholder forskjellige temaer og informasjon. Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med rasegruppen på epost: staffordshirebull@norskterrierklub.no


 :::SISTE NYTT:::

 

UTVIDET PÅMELDINGSFRIST: 05.05.2016  

 

 

 SPONSORLISTE SBT OPEN SHOW 2016

Listen under viser foreløpig hva man kan sponse til hvilken klasse, og hvilke klasser som allerede er sponset.
Man får navnet/kennelnavnet sitt skrevet i katalogen over den klassen eller vinneren man sponser + logo i katalogen om man har og sender inn denne.
Vi håper at så mange som mulig i staffenorge er interesserte i å sponse årets OS slik at vi får mange flotte premier i tillegg til rosettene og pokalene,- og overskudd slik at man neste år kan få enda bedre og større premier, pokaler og rosetter. :D

Send mail til staffordshirebull@norskterrierklub.no og merk mailen og evt innbetaling med Spons 2016 om du ønsker å sponse årets arrangement. Om man vil sponse rosetter/pokaler ved å betale en sum, er kontonr: 1503 17 00822. Ønsker man å sponse med fysiske premier til en eller flere klasser/vinnere så ønsker vi å få vite hva og hvor mye, slik at man sammen kan fordele premier om det skulle bli veldig skjevt fordelt. 

Vi skal også ha LODDSALG og trenger frimodige mennesker som kan tigge premier til dette. Hunderelaterte premier er å foretrekke, men alt er av interesse.

Hele listen finner du HER...

All spons og logoer man vil ha med må registreres hos oss innen 17.mai for å bli med i katalogenAvlyser planlagte konkurranser på dag 2 av årets OS.

Rasegruppen for SBT vil med dette informere at vi dessverre må avlyse uoffisielt stevne for agility hopp, rallylydighet og lydighet på årets Open Show. Dette fordi det er svært få påmeldte i år. De lave påmeldingstallene gjør at vi finner det uansvarlig å bruke store summer av medlemmenes midler på betaling av 3 dommere, leie av utstyr og honorar/reiseregninger til funksjonærer da medlemmene reagerte på budsjettet til Open Showet ifjor.

De få påmeldte får herved refundert påmeldingsavgiften som er innbetalt for dag 2. Vi beklager at det ble slik. Vi vil samtidig informere om at det er planlagt å prøve på nytt neste år, med en liten vri for å få flere på meldte :) 


Vi vil istedet for stevnet bruke søndagen til å arrangere en aktivitetsdag med innføring av rallylydighet/mulighet til å gå en bane, og konkurranser i sprint og A-frame. 
 

Vi håper så mange som mulig ønsker å delta på aktivitetsdagen eller komme å heie.

 
 

Styret har konstituert seg på nytt og treminlisten er oppdatert.
Staffetoppen for 2015 er offentliggjort


Ekstraordinært valg på ny leder.

På årsmøtet 02.12.2015 ble det klart at SBT rasegruppen står uten leder.  Det vil derfor avholdes ekstraordinært valg av ny leder for SBT rasegruppen.
Forslag på kandidater bes sendes valgkomiteen per mail innen 05.01.2016


ritaa_5@hotmail.com

Minner om at alle kandidater skal ha blitt forespurt og takket ja.

Det vil så raskt som mulig etter denne datoen, bli offentliggjort hvilke kandidater som er kommet inn og står på valg.
Vi avholder skriftlig avstemming og håper så mange som mulig av våre medlemmer engasjerer seg.
 Årsmøte 02.12.2015

Tid: 2. Desember 2015. Kl. 19.00
Sted: NKK's Lokaler, Nils Hansens vei 20, Bryn, Oslo.
Minner om at et årsmøte er kun for betalende medlemmer av SBT RG.

Årsmøteinnkallingen finner du her
Vi har oppdaget at det er blitt skrevet feil adresse i årsmøteinnkallingen.

Riktig adresse er:

Valgkomiteen v/Rita Kvam
Ringvålvegen 44

7080 heimdal

 

 

RAS (rasespesifikk avlstrategi)

HER finner du RAS. Oppdrettere kan nå komme med kommentarer til RAS før den ferdigstilles.
Dette dokumentet er ment som et verktøy i fremtidig avl på vår rase.

Kommentarer til dokumentet sendes til Annlaug Gjerde i NTK. (annlaug@norskterrierklub.no)
Husk og merk din epost med RAS SBT - kommentar
Frist for kommentarer er satt til 31.12.15


 
Norsk Terrier Klub´s styre (HS) og styret i raseguppen (RG) for Staffordshire bull terrier har hatt møte angående saken med at styret i RG har sendt ut en avstemming om  å gå ut av Norsk Terrier Klub (NTK) og danne egen klubb.

RG styret ble informert av HS at å komme med ett slikt utspill på vegne av styret i rasegruppen og som tillitsvalgt i NTK ble sett på som illojalt.  Det faktum at dette ble sendt ut som ett infoskriv med avstemming sammen med innkallingen til RGs årsmøte er svært uheldig. HS var heller ikke informert om dette før vi selv tilfeldig oppdaget det.

Hovedstyret jobber for alle medlemmene i NTK, rasegruppen skal være nærmeste ledd til medlemmene i deres rase og representere NTK sine verdier, holdninger og lover.

Under møtet ble det avdekket flere misforståelser og feiltolkninger som følge av ikke god nok kommunikasjon og ikke god nok kjennskap og forståelse av klubbens lover fra RG styremedlemmer.

Både HS og RGs styre så at kommunikasjonen ikke har fungert optimalt og det er forbedringspotensiale fra begge parter.Samt at denne spesielle saken burde vært behandlet annerledes av RGs styre.

/HS & SBT RG

 


 

Har du/ har du hatt en Staffordshire Bull Terrier med påvist Demodikose?

Veterinærhøgskolen trenger å komme i kontakt med eiere av hunder med påvist Demodikose.
Les mer under "Helse"

 


Norsk Terrier Klub informerer:

I januar ble det sendt ut medlemsgiro for 2015 fra NKK.
Dersom du i tillegg til å være medlem i NTK, også ønsker å være medlem i Rasegruppa for Staffordshire Bull Terrier,
men hvor det ikke står "staffordshire bull terrier" og kr 100,- på medlemsgiroen, ta kontakt på medlem@norskterrierklub.no eller ring / send SMS til 975 55 984 så melder vi deg inn.

 


 --> Resultater fra SBT Open Show 2015 finner du her

 Kontigent til rasegrupper !!

På NTK`s generalforsamling ble det vedtatt å gjeninnføre særkontingent for rasegruppene, slik det ble praktisert fram til 2013.

Om man ikke ønsker å være medlem i rasegruppen, vennligst send en e-post om dette til medlem@nkk.no.

Om man ikke står som registrert eier av rasen eller ikke er bosatt i Norge men ønsker å være medlem i en rasegruppe, er det bare å sende mail om dette til medlemsansvarlig: medlem@norskterrierklub.no
Per 2015 er kontingenten kr.100,-


Gode råd til deg som ønsker å kjøpe en Staffordshire bull terrier

Rasegruppen har utarbeidet et skriv med masse nyttig informasjon og tips til deg som tenker på å skaffe deg en Staffordshire bull terrier. Ved å lese og ta dette til etteretning vil du gi deg selv bedre forutsetninger for å gjøre mer kvalifiserte og veloverveide valg i jakten på din SBT.

Link til skrivet HER!

All tekst fra skrivet skal henvises med link til rasegruppens sider på norskterrierklub.no
Filen er oppdatert pr oktober 2015 etter avstemning på SBT Seminar 2015

 


L2HGA og HC - Informasjon til alle som eier en Staffordshire bull terrier

Rasegruppen har utarbeidet et informasjonsskriv vedrørende lidelsene L2HGA og HC. Dette er viktig lesing for eiere, oppdrettere og vordende eiere av SBT. 

Linken finner du HER.

I tillegg ligger det mer informasjon om diverse helserelaterte temaer under fanen "Helse" på venstre side.

All tekst fra sidene skal henvises med link til rasegruppens sider på norskterrierklub.no


 


 

INFORMASJON OM REGISTRERING AV STAFFORDSHIRE BULL TERRIER

Vi gjør oppmerksom på at alle Staffordshire Bull Terriere må tas blodprøve av før registrering.
Ved importer skal blodprøven tas og sendes NVH før hunden ankommer Norge.

Mer informasjon og skjemaer angående blodprøver i forbindelse med registrering av Staffordshire bull terrier finner du her.

 


Ønsker du å bli medlem av rasegruppa?

Rasegruppen for Staffordshire bull terrier er en del av Norsk Terrier Klub. Med rasens vekst er det naturlig at arbeidet tas hånd om av en dedikert gruppe med fokus på bare denne rasen. Vi arbeider for friske hunder som trives hos lykkelige hundeeiere. Vårt arbeid er ment å være til nytte og glede for alle som har en Staffordshire bull terrier.
Medlemmer av Norsk Terrier klub  er IKKE automatisk medlem av Rasegruppen.

Er du i tvil om du er medlem, sjekk ditt medlemskp på MIN SIDE på www.NKK.no. Dersom du ønsker å melde deg inn i Rasegruppen klikker du på "Innmelding" i menyen øverst på siden og følger instruksene.


 

 

stiller ikke til gjenvalg
 

.